Sjeldan grøn komet har ikkje vore synleg på 50.000 år – passerer oss snart

foto