71 tunge køyretøy var over kontrollplassen og det vart gitt to bruksforbod og to køyretøy hadde manglar.

– Eit køyretøy hadde skade på eit dekk. Køyretøyet vart sendt direkte til verkstad for dekkskift, opplyser Statens vegvesen.

I tillegg fekk eit køyretøy mangel for luftlekkasje, og ein førar måtte sikte lasta betre før vidare køyring.