Rømde frå huset som vart treft av ras – vi er framleis skjelvne

foto