Vil seie opp intensjonsavtalen og gå vidare med basseng ved skulen