Over 100 ungdommar vil ha sommarjobb: – Vi kan ikkje tenke oss ein betre måte å knyte kontakt med unge framtidige arbeidstakarar på