Har fått positivt prøvesvar på fugleinfluensa på ei krykkje funnen i Måløy