Kan bli straffa for både tjuveri og for å ha sett i gang aksjon på uriktig grunnlag

foto