Store forskjellar på kor mykje tid elevane frå dei ulike skulane i ytre får i basseng

foto