Seks kvinner og ein mann kunne tenke seg å passe på denne hamna

foto