Kalla administrasjonen sin prosess for ein «skandale», men fleirtalet stemte likevel for å legge ned to skular