Flere ungdommer får straff eller oppfølging lokalt