Har oppstått større vannlekkasje i bygda. Kommunen jobber med å finne og rette feilen

foto