Opplæringsfartøyet til Måløy vidaregåande skule er i akutt likviditetskrise, men ser ut til å bli berga av fylkeskommunen med et lån på 1 million kroner.

Fylkesutvalget tilrådde mandag at Sogn og Fjordane fylkeskommune skal yte et rente- og avdragsfritt lån på 1 million kroner til selskapet Opplæringsfartøy AS for en periode på seks år. Samtidig tilrådde de at leieavtalen med fylkeskommunen blir forlenga med ett år. Fylkestinget skulle ta endelig avgjørelse i saka i går eller i dag.

- Vi bad fylkeskommunen om en million kroner i lån på grunn av den akutte likviditetssituasjonen, sier styremedlem i Opplæringsfartøy AS Karl Ottar Rundereim, som også er rektor ved Måløy vidaregåande skule.

Les hele saken i papirutgaven onsdag 9. juni.