På Stadlandet har de ubebodde hus som ingen vil selge samtidig som de har tilflyttere som står i kø for å bosette seg. Økt skatt på fritidsboliger kan være løsningen.

– Dette kan være ett av flere verktøy som vi kan bruke for å få omsatt fritidsboliger i Selje til vanlige boliger. Vi må diskutere det som ett av flere tiltak i en pakkeløsning for å frigjøre boliger og tiltrekke nye innbyggere, sier Selje-ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

Å øke eiendomsskatten på fritidsboliger var ett av forslagene som kom fram under folkemøtet om tilflytter-situasjonen på Stadlandet denne uken. Alle de politiske partiene, samt kommuneadministrasjonen og næringslivet var representert under paneldebatten.

Varaordfører Jan Vidar Smenes (Tverrpolitisk) lanserte fri eiendomsskatt i fem år som en mulighet. Tilbud om gratis barnehageplasser eller SFO til tilflytterne ble også nevnt som muligheter for hvordan man kan lokke folk til kommunen.

Sliter med å finne hus

På Stadlandet har man allerede klart å lokke tilflytterne til surfebygdene. Problemet som har oppstått nå, og som lå til grunn for folkemøtet, er at disse tilflytterne sliter med å finne ledige hus og småbruk i bygder som Ervik og Hoddevik.

– Vi må ha flere av dem som eier småbruk som fritidsbolig til å selge til folk som vil bo her fast. Eventuelt så kan de få en hyttetomt tilbake, dersom de selger fritidsboligen, foreslo Gunn Sande (Sp) under møtet.

Geir Årvik (H) var klar på at han mener eiendomsretten skal stå sterkt i kommunen, men var også enig i at tilflytterne bør få muligheten til å bosette seg på småbruk i bygdene, ikke bare i boligfeltene.

Anfinn Sjåstad (Frp) mener fjerning av eiendomsskatten på næring kan være en nøkkelfaktor for å øke tilflytting til kommunen.

– Det vil gjøre at flere bedrifter vokser og det er jo positivt. Jeg tror det vil gi flere arbeidsplasser. Vi må få folk til å flytte hit, og de trenger forutsigbarhet, sa Sjåstad og la til:

– Og det er ikke sånn at bedriftene i Selje er her fordi kommunen legger til rette for det. De er her på tross av situasjonen.