Måtte hjelpe endå ein fritidsbåt som fekk problem

foto