– Vi ønsker badeanlegget, men vi må se nærmere på økonomien og følge lovverket. Ingen skal kunne stille spørsmål i ettertid

foto