– Jeg er overrasket over dommen, og at straffen er så lav. Samtidig må vi jo ha respekt for rettsprosessen og ta den til etterretning, sier Osdal.

– Det er bare å se på Facebook. Mange synes straffen er for mild, og mange reagerer veldig sterkt på det, sier ordføreren og legger til:

– Men for folk i Selje er det ikke dommen som er det viktigste. Det folk er mest opptatt av, er hva som skjer med brantomta.

Det er fortsatt usikkert om det kommer et nytt hotell på tomta, men ordføreren forteller at kommunen har en god dialog med bobestyreren om den videre prosessen.

Hotellbrannen i november 2016 har ført til store negative ringvirkninger for Selje-bygda, ifølge ordføreren.

– Det dramatiske rundt konsekvensene av brannen er at vi har en redusert tilstrømming av turister. Det har store økonomiske konseveksner for Selje. Samtidig går det inn på folk at vi har brannruiner i bygda.