– Bysentra har egne interesser og saker som bør kunne løftes inn i det nye by- eller kommunestyret. Om en ikke skal ha egne byutvalg er det et demokratisk problem, mener bystyrerepresentant i Flora, Martin Igland Malkenes (MDG).

Martin Igland Malkenes

I Flora forklarer ordfører Ola Teigen (Ap) at politikere og kommunens administrasjon inviterer rundt 25 grendelag i kommunen til fellesmøter på rådhuset fire ganger i året hvor ulike saker blir tatt opp. Det er en ordning man ønsker å videreføre i Kinn kommune, der Vågsøy-bygdene blir invitert til tilsvarende møter i Måløy. Byutvalg eller kommunedelsutvalg har man imidlertid ikke planlagt.

– Vi ønsker ikke å dyrke de tidligere kommunene, men fremstå som en ny kommune, sa Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad på folkemøtet i Florø denn euken.

– Det kan for eksempel være et ønske om bredere fortau i Gate 1 i Måløy, sier Malkenes, som er opptatt av at byene på samme måte som bygdene skal bli hørt.

Til det svarer Ola Teigen at det ikke er noe i vegen for at også bydeler i Måløy og Florø kan møte på fellesmøtene med bygdene.