torsdag 19.11 2020

Omsette for 789 millionar kroner i tredje kvartal

Fjord1 auka inntektene og fullførte historisk flåtefornyingsprogram i tredje kvartal.

onsdag 18.11 2020

Reagerer på manglende konsekvensutgreiing for skolekutt

Foreldrene ber kommunen finne millionen som mangler et annet sted

Tirsdag kveld møtte foreldre ved Ålfoten oppvekstsenter representanter fra kommunen i forbindelse med formannskapets forslag om flytte 5.-7 klasse til Davik eller Svelgen for å spare penger.

Kutter sin egen lønn og stillingsprosent for å unngå å øke eiendomsskatten

Ordfører Alfred Bjørlo (V) og varaordfører Siri Sandvik (Ap) går ned i 80 og 40 prosent stilling, med tilsvarende kutt i lønnen.

Lokalt næringsliv frykter at det handler om sniknedlegging av skolen

Næringslivstopper i Kalvåg går hardt ut mot formannskapet i Bremanger sitt budsjettforslag, som blant annet innebærer å flytte 5.-7. klasse fra Kalvåg oppvekst til Hauge oppvekst.

tirsdag 17.11 2020

Branntilsyn avdekket flere kritiske mangler ved hotellet

Kinn brannvesen gjennomførte den 2. november tilsyn ved Bremanger fjordhotell. Her fant de flere mangler som utgjør en risiko for gjester og ansattes trygghet.

mandag 16.11 2020

Reagerer på at folk bare har slengt fra seg dyreskrotter rett ved tursti

To turgåere møtte et lite hyggelig syn da de var ute og gikk tur på turstien ved Almenningstunnelen i Kinn kommune. Noen hadde slengt fra seg dyreskrotter, innvoller og søppel like ved stien.

Rykker tilbake til start og søker kommunen om dispensasjon på nytt

Bremangerlandet vindkraftverk har på nytt søkt Bremanger kommune om dispensasjon fra kommuneplanen sin arealdel.

søndag 15.11 2020

Han er aktuell med ny norsk julefilm. Men for Eirik blir det ikke jul før han kommer seg hjem til Vestlandet

Eirik Halsen (31) fra Holvik er lydsjef i den nye norske spillefilmen «Gledelig jul».

lørdag 14.11 2020

Vil utsette utbygging av omsorgsboligene i f og legge Aktiv jobb til helsesenteret

Formannskapet stiller seg positive til å flytte Aktiv jobb i ytre til Hauge, og utsette utbyggingen av Haugetun til 2024, men utsatte saken til neste formannskapsmøte i påvente av mer informasjon.

fredag 13.11 2020

Mener bygdene settes opp mot hverandre i nytt kuttforslag

– På denne måten setter en jo nesten bygdene opp mot hverandre, sier SU-lederen i Kalvåg om formannskapets sitt budsjettforslag der de vil flytte de eldste elevene fra Kalvåg oppvekst til Hauge skule.

Reagerer sterkt på forslaget om å flytte de eldste elevene

– Vi reagerer veldig sterkt på formannskapets forslag om å flytte 5.-7. klassingene. Dette kan vi ikke gå med på. Ålfoten oppvekstsenter må bestå som i dag, sier SU-leder og FAU-medlem Evy Merete Myklebust til Fjordenes Tidende.

torsdag 12.11 2020

Foreslo større kutt i kultursektoren i stedet for å flytte elevene, men ble nedstemt

Høyre og Senterpartiet fikk ikke gjennomslag for sitt forslaget om at kommunen heller kunne spare penger på å kutte i kultursektoren enn å flytte 5.-7.klasse fra Kalvåg til Hauge, og 5.–7. klasse fra Ålfoten til Davik eller Svelgen.

Båtlaget vil kjøpe tomta, men mener prisen er for høy i forhold til kvaliteten

Kalvåg båtlag ønsker seg flere parkeringsplasser og vil kjøpe tomta ved kaianlegget av Bremanger kommune. Men båtlaget mener prisen er for høy i forhold til kvaliteten.

Ser ikke at det er mulig å spare penger uten at det går utover tryggheten til innbyggerne

Da varabrannsjefen i Kinn, Robert Endestad, skulle presentere mulige innsparinger i brannordningen for Bremanger kommune, var det lite han ønsket å kutte uten at han så det som en risiko for innbyggernes trygghet.

Nå får bygda flere barnehagebarn. Det skaper positive ringvirkninger lokalt

I 2021 begynner seks nye barn i barnehagen i Kalvåg, og barnehagen utvider med en ekstra avdeling. Positive nyheter for en kommune med folketallsnedgang, der seks ekstra barn kan være med på å sikre flere arbeidsplasser.

onsdag 11.11 2020

Inviterer til fem gudstjenester på én søndag

Førstkommende søndag inviterer kirkene på Vågsøy til fem gudstjenester. Fire av dem er familiegudstjenester.

tirsdag 10.11 2020

Håper å trene seg frem til et nytt kjøkken til barnehjemmet

Lørdag 14. november arrangeres innsamlingsaksjonen «Trening med mening» på Hamna treningssenter på Nordfjordeid.

Jobber sammen med serveringsstedene for å sikre en trygg og smittefri julebordsesong

Smittevernlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, bidrar i planleggingen av årets julebordsesong.