lørdag 12.01 2019
29

Tok publikum med på ei musikalsk reise

Torskangerpoll Musikklag leverte nyttårskonsert nummer 16 i rekka til ein fullsett Samfunnshallen laurdag kveld.

Dagens ansikt:

– Ei bærekraftig haldning til jorda vi bur på er viktig for meg

Dagens ansikt:

– Der det er smil og ekte latter, likar eg meg

fredag 11.01 2019

Leiar:

– Det er imponerande at private selskap gir millionar til badeanlegg

Blir råka av elavgift

Adm. dir. Jørn Skaane i Lefdal Mine Datacenter meiner elavgifta myndigheitene vil innføre på utvinning av kryptovaluta, treffer feil. Og i praksis råkar ein heil teknologi og ikkje berre eit produkt.

Desse skal føre samanslåinga i mål

Stad kommune har tilsett fire kommunalsjefar, tre stabsleiarar og sju einingsleiarar. Dei to førstnemnde leiargruppene er no ein del av styringsgruppa for den nye kommunen.

Bekymra for at fleire hjort skal fellast

Det skal fellast meir hjort i Bremanger. – Hovudlaust, meiner Magne Kjerpeset (Sp), som seier fleire jegerar reagerer.

Stemplar ut:

Eg gjer det med forsett

Kavringen:

Kjenner du desse modellbåtbyggarane?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Drøymer om å skape noko eige etter «Lovleg»

– Eg ville ikkje vore utan dette, seier Olav Barmen Trollebø (20), som spelar Alex i serien Lovleg.

Blir eige sokn i ny kommune

Totland blir eit eige sokn i Stad kommune når Eid og Selje slår seg saman.

Blir kyrkjekontor på to stader

Det blir felles kyrkjeverje for Vågsøy og Flora, men det skal vere kyrkjekontor begge stadar.

Går tilbake i tid for å få Kinn-makt

For å sikre maktbalansen når Vågsøy og Flora blir Kinn deler kyrkja i Vågsøy opp soknet igjen og går tilbake til to sokn, Nord-Vågsøy og Sør-Vågsøy.

torsdag 10.01 2019
10

Håpar ny hytte blir utfartspunkt

– Dette er eit kjempeviktig folkehelsetiltak. Dette kan få fleire folk ut, seier folkehelsekoordinator Birte Sandal Rikstad, som denne veka opna eit nytt tilbod – dagsturhytta på Kletten.

Ser potensial på tvers av kommunegrensene

22. januar er det igjen klart for Framflyt ved Måløy vidaregåande skule – næringslivskonferansen som arrangeres av ungdom for ungdom.

Ønskjer ikkje gå inn med midlar til anlegg

Drivarar av sanitæranlegget i Hoddevik på Stadlandet ønskjer ei revurdering av avtalen dei har med Selje kommune.

Tillitsvalde reagerer på at dei må gå frå møter

Representantane for dei tillitsvalde i fellesnemnda for Kinn reagerer på at dei ikkje får vere til stades i lukka saker. No undersøker leiaren i fellesnemnda om dette er rett praksis.

onsdag 09.01 2019

– Det billegaste er å ikkje gjere noko, men vi må tørre å satse

Bidragsytarane i dei lokale verksemdene fortel at det var ei lett avgjerd å støtte bassengplanane.