fredag 16.11 2018

Kavringen

Slåtten på Raudeberg

Stemplar ut:

Gamle, snille bamsen vår

Dagens ansikt:

– Bøndene frå Stårheim kom til byen Måløy og spelte 2-2

Hjelper andre til jul

Mange familier sliter økonomisk i tida fram til jul. Pass It On Vågsøy oppfordrer derfor folk til å donere litt mat og gaver til andre som trenger det.

Leiar:

– Vi treng fire sterke og ulike vidaregåande skular i Nordfjord med lokal leiing

15

Samla bygdefolket til songinnspeling

Saman med unge, gamle, høge og lave frå heile Selje har Hildegunn Vederhus spelt inn ein heilt ny julesong. Den er på dialekt, og er meint som ei gåve til alle i kommunen.

Har funne sin assisterande rådmann i Kinn

Nye Kinn kommune har tilsett assisterande rådmann og kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø.

Har lansert den 7. årboka i rekka

Tirsdag hadde Vågsøy Historielag bokslipp for sin Årbok 2018, som er den 7. årboka i rekka.

Gir si støtte til ny skulebåt

Venstre vil gje heilhjarta støtte til at fylkeskommunen investerer i nytt opplæringsfartøy knytt til Måløy vidaregåande skule.

Utvidar etter gode år på stormarkedet

Etter ti år som del av Måløy Stormarked aukar framleis omsetninga i senterbutikkane, ifølgje eigar Per Gunnar Frantzen. Og nokre butikkar går så godt at dei no utvidar.

torsdag 15.11 2018

– Endeleg skjer det noko

Selje kommune søker fylkeskommunen om forskottering for eit forprosjekt på fv. 620 Kjøde-Sandvik.

Dagens ansikt:

– Det beste med heimstaden min er den unike naturen

Veginitiativ med blanda mottaking

Selje-initiativet om ein ny vegtrase frå Kjøde til Maurstad får blanda mottaking i nabokommunane.

Kavringen:

Bremanger på 90-tallet

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Peikar mot Stad for å kome i mål

Selje manglar 7,7 millionar kroner for å kome i hamn med 2019-budsjettet, og må sjå mot kommune-samanslåingspartnar Eid for å kome i mål.

Krever rivestopp

Sogn og Fjordane fylkeskommune påklager Vågsøy kommune sitt vedtak om å la Verlo Eiedom få rive Eltvikbuda og nothenget i forbindelse med planene vågsøyselskapet har for videreutvikling av området.

Matskulen:

Daniel serverer plommesylte

onsdag 14.11 2018

Vil ikkje sikre vinteropen veg til turistperle

Storm på Stad AS har søkt Selje kommune om midlar til vinterbrøyting på Vestkappvegen, men kommunen ønsker ikkje ta på seg ansvaret.