Måløy Marine Ressurssenter:

Har mål om 35 nye arbeidsplassar

Noko av målet til styringsgruppa bak Måløy Marine Ressurssenter (MMR) er å skape 35 nye arbeidsplassar innan fem år.

Måløy Vekst AS er prosjekteigar for Måløy Marine Ressurssenter, her representeret ved dagleg leiar Randi Humborstad. Her saman med prosjektleiar Roger Bergset, frå Segel AS. Foto: Janne Weltzien Listhaug  

pluss

Planane om eit nytt forskningssenter i Måløy har det vore jobba med i eitt år. Intensjonsavtale er skrive med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og styringsgruppa i forprosjektet inviterer no til stiftingsmøte av Måløy Marine Ressurssenter.