Dagens ansikt:

– Eg beundrar alle som klarer å reise til havs for å jobbe i veker og månader

pluss

Namn: Karina Aarvik