Leiar:

- Mange i distrikta opplever at 100-metersbeltet er til hinder for utvikling

Denne leiarartikkelen kjem på trykk i Fjordenes Tidende 12. juni. Arkivfoto 

På bygda opplever mange at 100-metersbeltet er til hinder for utvikling.

Erling Wåge, redaktør
pluss

Denne leiarartikkelen kjem på trykk i Fjordenes Tidende 12. juni.