Vil ha heiltidskultur i den nye kommunen

Alfred Bjørlo (V)  Foto: Privat

pluss

Alfred Bjørlo (V) meiner det er viktig at administrasjonen er merksame på at meir fleksibilitet kan føre til meir deltid.