Valdebatt i Bremanger:

Krev midlar til oppstart på første strekning av Kystvegen no

Alle deltakarane i paneldebatten i Svelgen var klare på at strekninga Svelgen-Indrehus, den første strekninga på Kystvegen, ikkje skal utsettsast. Dei vil kjempe for oppstart snarast, mens fylkeskommunen har ønskt å utsette for å spare pengar.

Alle deltakarane i paneldebatten i Svelgen var klare på at strekninga Svelgen-Indrehus, den første strekninga på Kystvegen, ikkje skal utsettsast. Dei vil kjempe for oppstart snarast, mens fylkeskommunen har ønskt å utsette. Illustrasjon: Statens vegvesen  Foto: anelva

pluss

- Det er viktig å få oppstartmidlar så vi får kome i gang. Om ein let dei skubbe på det, til neste år og neste år, blir det aldri betre. Vi må stå på, få oppstart og sikre, om det så berre er ti millionar på budsjettet, at vi får fyrt av den første salva. Det er avgjerande viktig. Vi får oppstart, og så kjem midlane påfølgande år, meinte Svein Olav Senneset, Venstre, og la til: