Bidrar med en halv million til tiltak i Vågsøy og Selje

Mowi deler årlig ut midler til lokale tiltak for barn og unge i kommunene selskapet har aktivitet i. Nå går lakseoppdretteren inn med nesten en halv million kroner til ulike tiltak i Selje og Vågsøy.

- Vi i Mowi er avhengig av livskraftige lokalsamfunn der vi er. Derfor har vi gjennom en årrekke støttet lokalsamfunn langs kysten, sier regionsdirektør Asgeir Hasund.   Foto: Arkivfoto.

pluss

Ved årets tildeling ble det tildelt 300. 000 til Nordfjordbadet, 50. 000 hver til både Selje idrettslag og Stadtlandet idrettslag, Stadlandet skulemusikk fikk tildelt 25. 000 og Skavøypoll Idrettslag og Måløy Havfiskefestival fikk 10. 000 hver.

- Vi i Mowi er avhengig av livskraftige lokalsamfunn der vi er. Derfor har vi gjennom en årrekke støttet lokalsamfunn langs kysten. Hver dag utføres det aktivitet i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å skape livskraftige lokalsamfunn. Dette ønsker Mowi å støtte opp om, sier regionsdirektør Asgeir Hasund.