Krev at Kystvegen mellom Måløy og Florø også blir omkøyringsveg for E39

Etter eit styremøte har Kinn Senterparti fatta vedtak om at dei meiner at Kystvegen må få ein ytterlegare funksjon, som omkøyringsveg for E39.

Etter eit styremøte har Kinn Senterparti fatta vedtak om at dei meiner at Kystvegen må få ein ytterlegare funksjon, som omkøyringsveg for E39.   Foto: privat

pluss

- I samband med at E39 fleire gonger i år har vore stengt på grunn av uvêr og flaum, så har det kome tydeleg fram at der er eit stort behov for omkøyringsveg gjennom fylket i retning nord-sør. Det er i denne samanheng viktig å påpeike at Kystvegen, fv. 614 og 616 mellom Florø og Måløy må verte ein slik veg. Kinn Sp vil vere pådrivar i denne saka og bringe den vidare til Vestland Sp og til det nye fylket Vestland som vegeigar, skriv Kinn Senterparti i ei pressemelding.