Likestilt:

Meiner sjølvforsvar er blitt ein viktig faktor i samfunnet

TAEKWON-DO: Grunnleggjaren av Vanylven Taekwon-Do Klubb, Wenche Berget, fekk kommunen sin kulturpris for 2017. 70 prosent av dei aktive i miljøet er jenter.

– Ein kan seie at dette er mitt bidrag til trivsel og aktivitet i miljøet eg sjølv bur i, seier Wenche Berget om Taekwon-Do-klubben ho sjølv har grunnlagt og er instruktør i. Til dagleg er ho leiar for servicekontoret og IKT-koordinator i Selje kommune, og prosjektleiar for IKT-system i Stad2020. Begge foto: Jørn-Arne Tomasgard 

Sport

– Slik samfunnet vårt utviklar seg i våre dagar er dessverre sjølvforsvar, spesielt for jenter, blitt ein viktig faktor. Det har med korleis du ber deg sjølv, det går på haldningar. Det er ikkje om å gjere å slå og opne først. Den enklaste forma for sjølvforsvar er dialog og å kome seg unna. Om ikkje det nyttar, har du som utøvar av Taekwon-Do måtar å forsvare deg på. Det er viktig ikkje minst for sjølvtilliten, seier Berget.