Ser Glomnes-effekten

Anders Midthjell (med ballen) meiner Bremanger-laget har tatt steg etter at dei har fått med seg Torbjørn Glomnes på trenarsida. Arkivfoto: Stig Høynes 

Sport

FOTBALL (Florø2 – Bremanger 2-1): Trass i tap i sesongopninga ser Bremanger-spelar Anders Midthjell allereie effekt av at laget har fått ny trenar.