Kjenner du igjen disse spillerne?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Sport

Brem­an­ger: Det­te bil­det fra mai 1987 vi­ser seks dyk­ti­ge fot­ball­jen­ter fra Brem­an­ger. BIL had­de den gan­gen ikke nok spil­le­re, ver­ken på jen­te­laget el­ler på gut­te­laget sitt. Iste­den­for å leg­ge ned beg­ge, slo de dem sam­men til ett «gut­te­lag». Det­te var ikke heilt et­ter opp­skrif­ta, og de måt­te søke om dis­pen­sa­sjon fra Fot­ball­for­bun­det, noe de også fikk. Bak f.v. står Unni Sen­ne­set, In­ger Eli­se Grot­le og Mo­ni­cha Ter­dal. For­an f.v. sit­ter Anet­te Ig­land, Lil­lian Værø og Anne Met­te Ny­gård. Fem av de seks var også tatt ut til jen­te­krets­laget, og Lil­lian Verø var dess­uten tatt ut til å trene med jen­te­lands­laget. Tre­ner­ne Ke­til Torv­an­ger og Roger Ny­gård var iføl­ge Fjor­de­nes Tidende svært for­nøy­de med ord­nin­ga, og så 1987-se­son­gen lyst i møte.