Husker du da disse var på A-laget?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad.

► Vågs­øy/Kinn: Da­gens bil­de er av et av våre lo­ka­le fot­ballag, nem­lig SIL/ Skav­øy­poll Id­retts­lags A-lag fra 1990. For­an f.v. Inge Jarl Kval­heim, Jan Christensen, Rune Ten­ne­bø, Knut Hel­ge Myklebust, Kurt Vol­le, Vi­dar San­dal, Odd Arne Kupen og en ukjent. Kan­skje noen av le­ser­ne kan for­tel­le oss hvem spil­le­ren med hen­de­ne for­an an­sik­tet er? Bak f.v. tre­ner Hel­ge Hjel­le, Jan Kåre Trol­le­bø, Ove Oks­ho­len, Roger Bj. Hagen, Odd Tore Bruns­vik, Kjell Monsen, John­ny Blå­lid og Hans Ole Hod­de­vik. Skav­øy­poll var de­bu­tant i 5. di­vi­sjon det­te året. Et­ter 10 år i 7. di­vi­sjon tok det bare to se­son­ger for SIL å avan­se­re til 5. di­vi­sjon. Klubben had­de en spil­ler­stall på 20 spil­le­re, og Hel­ge Hjel­le, som had­de vært tre­ner i to år, had­de stor tro på laget: – Vi vil kjem­pe som lø­ver og sat­ser på å etab­le­re oss som et av de beste lage­ne i 5. di­vi­sjon, sa han til Fjor­de­nes Tidende før se­rie­start 1990. 

Sport

Vågs­øy/Kinn: Da­gens bil­de er av et av våre lo­ka­le fot­ballag, nem­lig SIL/ Skav­øy­poll Id­retts­lags A-lag fra 1990. For­an f.v. Inge Jarl Kval­heim, Jan Christensen, Rune Ten­ne­bø, Knut Hel­ge Myklebust, Kurt Vol­le, Vi­dar San­dal, Odd Arne Kupen og en ukjent. Kan­skje noen av le­ser­ne kan for­tel­le oss hvem spil­le­ren med hen­de­ne for­an an­sik­tet er? Bak f.v. tre­ner Hel­ge Hjel­le, Jan Kåre Trol­le­bø, Ove Oks­ho­len, Roger Bj. Hagen, Odd Tore Bruns­vik, Kjell Monsen, John­ny Blå­lid og Hans Ole Hod­de­vik. Skav­øy­poll var de­bu­tant i 5. di­vi­sjon det­te året. Et­ter 10 år i 7. di­vi­sjon tok det bare to se­son­ger for SIL å avan­se­re til 5. di­vi­sjon.