Skyttarvesenet inviterer til landsskyttarstemne på heimebane

Årets landsskyttarstemne (LS) på Elverum vart avlyst på grunn av koronapandemien. Det frivillige skyttarvesenet opnar for stemne på skyttarane sine eigne banar.

Heimebane: Årets landsskyttarstemne (LS) på Elverum vart avlyst på grunn av koronapandemien. Det frivillige skyttarvesenet opnar for stemne på skyttarane sine eigne banar.  Foto: Fjordenes Tidende

Sport

I perioden 1.–11. august blir derfor dei 830 skyttarlaga i landet tilbodne å arrangere heimebanekonkurransar som er kalla «heime-LS». Målet er at det skal bli like mange deltakarar som eit normalt landsskyttarstemne ville fått.