Det store jenteløftet: I denne klubben er nær halvparten av dei aldersbestemte spelarane jenter

Talet på jentespelarar i tidlegare Vågsøy kommune er historisk høgt. Faktisk er så mange som 43,3 prosent av dei aktive breiddespelarane i dei tre klubbane Tornado, Skavøypoll og Måløy FK jenter.

Mange: J13-14-kullet til Måløy fotballklubb har totalt 31 spelarar. Totalt har overbyggingsklubben 47 prosent kvinnelige spelarar i dei aldersbestemte klassene – langt over landssnittet på 30 prosent.   Foto: Gjert Myrestrand

Sport

Prosentdelen er uvanleg høg. For på landsbasis er talet 30 prosent.