Dårlegaste laksesesong på lenge

Laksefisket i 2021 var truleg det dårlegaste i moderne tid.

Tal frå Norske Lakseelver viser at det vart teke 85.500 laks av sportsfiskarar i år. For få år sidan var fangsttalet 133.000.  Foto: Siri Kolseth

Sport

Tal frå Norske Lakseelver viser at det vart teke 85.500 laks av sportsfiskarar i år. For få år sidan var fangsttalet 133.000. Tørken på Sør- og Vestlandet i sommar er ein del av årsaka.