Ikkje einig i at rådet for menneske med nedsett funksjonsevne bør slåast saman med eldrerådet

foto