Kretsen vil vurdere å endre på reglane for å få fleire med på laget

foto