Namn: Svein Olsen

Alder: 69 år

Adresse: Gate 2

Sivilstatus: gift, to barn og fem barnebarn

Yrke: pensjonist

Hobby: seilingforeninga

Aktuell med: Måløy seilforening startar opp nytt seglkurs for barn og unge.

– Kan du fortelje litt om seglkurset som startar opp på laurdag?

– Og kurset passar både for dei som er vande med i vere i båt og dei som aldri har vore i ein seglbåt før?

– Ja, dette passar for alle! Vi brukar våre ti Optimistjoller på kurset, som er for nybyrjarar. Dei er lette å handtere og det er ein super båt for å lære det mest grunnleggjande innan segling. Så har vi følgebåtar som er med ut og instruerer. Etter kvart vil dei også få prøve våre RS Tera-jolle, og vi har også større båtar, slik at dei kan få halde fram med seglinga framover også.

– Kva er målet med kurset?

– At barna det første året skal få ei generell innføring i segling, samt at dei kam beherske jolla på eiga hand. Vi kjem til å segle kvar laurdag til ut på hausten, med unntak av helgane når det er festivalar.

– Korleis har interessa vore tidlegare år?

– I snitt har det vore cirka 20 seglarar med kvart år, og nokre år også fleire enn det. Så vi er absolutt nøgd med interessa for kurset tidlegare år. Så ser vi at dei fleste av ungane kjem att år etter år. Foreldre er også flinke til å stille opp. Det er eit sosialt tilbod. Vi har det kjekt, grillar litt pølser og ungane stortrivst. Det ser ut til at dei har stor glede av tilbodet.

– Kor lenge varar seglkurset?

– Det er jo veldig vêravhengig, men vi held på til det blir for kaldt i sjøen.

– Dette seglkurset er vel noko de har hatt i fleire år no?

– Ja, vi har hatt det i mange år. Vi har hatt ungdomar som byrja å segle på eit slikt kurs og som til slutt blei med på landslaget og har segla forskjellige stader i verda. Det er Ottar Færestrand som har hatt oppfølginga av ungdommane, og han har verkeleg gjort ein kjempejobb.