Kretsen ser både fordelar og ulemper med direktestrøyming av barneidretten

foto