Idar skulle prøve å trappe ned som trenar. Det gjekk ikkje heilt som planlagt

foto