Spelarmangel gjer at laget må utsette helgas runde

foto