Sjølv om plan A gjekk i vasken, er målet å skape like gode opplevingar med plan B