Det var ikkje berre vanleg fotball ein kunne sjå på cupen: Sjå det hysteriske «oppgjeret» her

foto