Slik har starten vært for resten av våre lokale lag