– Dette ble en fotballkamp preget av høye skuldre

foto