Fekk korona inn i laget i byrjinga av mars: – Vi er eit godt stykke unna der vi burde ha vore på noverande tidspunkt

foto