Daniel Gjerde Sætren fekk spele seks kampar mellom stengene for Sogndal i årets OBOS-liga då førstekeeper Renze Fij blei skada. Den plassen ønsker han no å få fast. Foto: Stig Høynes

Daniel la delar av grunnlaget for fotballsuksessen heime på tunet hos farmor i Måløy

Det er alltid ein fare for å trakke feil når ein prøver seg på å spå framtida, men det er ikkje utenkeleg at Daniel Gjerde Sætren er eit namn ein bør merke seg.