Ståle fekk stipend for innsatsen for frisbeeklubben og på «øyna»