Har starta eit større arbeid for å synleggjere turmåla i kommunen

foto