Tornado Måløy Fotballklubb og fotballgruppa i Skavøypoll Idrettslag har onsdag gitt følgende felles uttalelse om de pågående samtalene om et samarbeid mellom klubbene:

«Som kjent hadde representanter for klubbene et konstruktivt møte på tirsdag (17. oktober). I fortsettelsen av dette har begge klubbens styre besluttet å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å be om fullmakt til å fortsette drøftelser og forhandlinger mot det som kan bli en felles overbyggingsklubb for ungdoms- og seniorfotballen fra 2019.»

Tornado Måløy skal gjennomføre sitt ekstraordinære årsmøte søndag 5. november i Parken kulturhus på Raudeberg.

Skavøypolls årsmøte gjennomføres dagen etter, mandag 6. november, i deres klubblokale i Nordfjordhallen.