Kavringen:

Disse måløyværingene ble fotografert for over 100 år siden

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Foran f.v. Gina Andersen (f. Josefsen), hennes mann Kornelius Skibenes Andersen, og Amalie Skibenes (gift med Olav, som står bak t.h.). Bak f.v. Andreas Osmundsvaag og hans kone Brita (f. Skibenes), Per Skibenes og Olav Skibenes.  

Tema

I dag presenterer vi et bilde fra Vågsøy. Dis­se mål­øy­væ­rin­ge­ne er fo­to­gra­fert cir­ka 1905–1910. For­an f.v. Gina Andersen (f. Jo­sef­sen), hen­nes mann Kor­ne­lius Ski­be­nes Andersen, og Ama­lie Ski­be­nes (gift med Olav, som står bak t.h.). Bak f.v. An­dre­as Os­munds­vaag og hans kone Bri­ta (f. Ski­be­nes), Per Ski­be­nes og Olav Ski­be­nes.