Kavringen:

Brant ned i den store Firda-brannen

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Tema

I dag presenterer vi et av få bilder vi har sett av Johnsens Hotel i Måløy, som stod i Gate 1, nord for Heradsheim. Her er hotellet sett fra nord, med navnet malt på veggen.